STOWARZYSZENIE PSYCHOLOGÓW CHRZEŚCIJAŃSKICH

ODDZIAŁ KRAKOWSKI

AKTUALNOŚCI

2
WALNE ZEBRANIE SPCH

Informujemy, że 19 marca 2021 roku odbędzie się Walne Zebranie Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. Zebranie będzie miało na celu podsumowanie i ocenę dotychczasowych działań naszego oddziału oraz zaplanowanie przyszłych wydarzeń.

facebook, mouse cursor, mouse pointer
Krakowski Oddział SPh na Facebook

Zapraszamy na nową stronę Facebook. Szukajcie nas pod Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich - Oddział Krakowski.

STOWARZYSZENIE PSYCHOLOGÓW CHRZEŚCIJAŃSKICH

Celem Stowarzyszenia jest propagowanie pełnego rozwoju osoby ludzkiej, uwzględniającego dążenie do zintegrowania rozwoju psychicznego i duchowego.