STOWARZYSZENIE PSYCHOLOGÓW CHRZEŚCIJAŃSKICH

ODDZIAŁ KRAKOWSKI

AKTUALNOŚCI

Boże Narodzenie
Boże Narodzenie 2020

"Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata i wyciągasz do niego ręce, jest Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy milkniesz, aby wysłuchać, jest Boże Narodzenie (...) Zawsze, kiedy rozpoznajesz w pokorze, jak bardzo znikome są twoje możliwości i jak wielka jest twoja słabość, jest Boże Narodzenie. Zawsze, ilekroć pozwolisz by Bóg pokochał innych przez ciebie, zawsze wtedy, jest Boże Narodzenie." /Matka Teresa z Kalkuty/ Wszystkim członkom, sympatykom oraz innym osobom zainteresowanym i życzliwym SPCh życzymy doświadczania Bożego Narodzenia zgodnie z przeslaniem Matki Teresy.

facebook, mouse cursor, mouse pointer
Krakowski Oddział SPh na Facebook

Zapraszamy na nową stronę Facebook. Szukajcie nas pod Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich - Oddział Krakowski.

STOWARZYSZENIE PSYCHOLOGÓW CHRZEŚCIJAŃSKICH

Celem Stowarzyszenia jest propagowanie pełnego rozwoju osoby ludzkiej, uwzględniającego dążenie do zintegrowania rozwoju psychicznego i duchowego.