STOWARZYSZENIE PSYCHOLOGÓW CHRZEŚCIJAŃSKICH

ODDZIAŁ KRAKOWSKI

AKTUALNOŚCI

INFORMACJA

Informujemy że na mocy uchwały Zarządu Głównego SPCH z dnia 18.05.2023 Oddział Krakowski jest w stanie likwidacji. Są obecnie prowadzone prace w związku z tym. Przewidywany termin zakończenia procesu to 12.03.2024.

Naszym celem jest powołanie Filii Oddziału SPCH.
W dalszym ciągu można korzystać z pomocy specjalistów SPCH.

STOWARZYSZENIE PSYCHOLOGÓW CHRZEŚCIJAŃSKICH

Celem Stowarzyszenia jest propagowanie pełnego rozwoju osoby ludzkiej, uwzględniającego dążenie do zintegrowania rozwoju psychicznego i duchowego.