o nas

Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich

Inicjatywa powołania Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich została podjęta w grudniu 1993 r. przez psychologów wierzących, którzy chcą realizować swoje powołanie zawodowe w duchu Ewangelii. Jest również wyrazem zrozumienia potrzeb tych pacjentów, którzy pragną być uszanowani w swoim doświadczeniu religijnym.

W pracach tych od początku byli zaangażowani zarówno katolicy, jak i protestanci, dlatego przyjęliśmy nazwę „Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich”. Działalność SPCh ma charakter ekumeniczny.

20 września 1995 r. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie. Nr KRS 0000023117.

Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego na mocy decyzji Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 5.01.2005 r.

Liczba osób zapisanych do Stowarzyszenia na koniec 2018 roku wynosiła 232.

Oddział Krakowski został powołany przez Zarząd Główny SPCh na Walnym Zgromadzeniu w dniu 7 listopada 2003 roku.

 

Członkowie Krakowskiego Oddziału SPCh

Certyfikowany psychoterapeuta Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, absolwent Studium Psychoterapii Integratywnej organizowanego przez SPCh. Należy do sekcji psychoterapii SPCh. Pracuje z osobami dorosłymi, małżeństwami/parami oraz osobami duchownymi. Udziela pomocy terapeutycznej osobom przeżywającym kryzysy małżeńskie i rodzinne, doświadczającym obniżenia nastroju, utraty sensu życia, zaburzeń lękowych. Pracuje z dorosłymi dziećmi alkoholików (DDA), dorosłymi dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych (DDD) i osobami z doświadczeniami przemocy seksualnej. Prowadzi terapię indywidualną i grupową. Stale poszerza umiejętności terapeutyczne poprzez udział w szkoleniach i konferencjach. Pracuje pod superwizją.

Kontakt: www.pichkrakow.pl

Ukończyłam czteroletnie studium psychoterapii organizowane prze Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich, następnie uzyskałam Certyfikat Psychoterapeuty SPCh. Jestem także absolwentką pięcioletniego kursu psychoterapii ze szczególnym uwzględnieniem terapii rodzin. 

Od 2006 r. prowadzę terapię indywidualną oraz grupową dla osób z doświadczeniem zaniedbania (emocjonalnego, psychicznego, fizycznego), przemocy (słownej, seksualnej, fizycznej) oraz strat prokreacyjnych (poronienia, aborcja, śmierć okołoporodowa). Od 2012 r. prowadzę indywidualną praktykę psychoterapii w gabinecie prywatnym. Pracuje z osobami dorosłymi.
 
Moją pracę teraputyczną poddaję regularnej superwizji.
 
Kontakt telefoniczny: 605-313-808,

Teolog, psychoterapeuta w procesie certyfikacji, absolwentka Studium Psychoterapii SPCh. Należy do Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich oraz Sekcji Psychoterapii SPCh. Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych. Udziela pomocy terapeutycznej w zakresie takich problemów jak: trudności w relacjach, depresja, obniżenia nastroju, problemy lękowe, kryzysy powołania, problemy z pogranicza duchowości.

Kontakt: www.pichkrakow.pl

Dyplomowany psychoterapeuta wywodzący się z nurtu integratywnego. Ukończył całościowe 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne. Pracuje z osobami dorosłymi w nowoczesnym podejściu ISTDP (intensywnej krótkoterminowej psychoterapii psychodynamicznej). Obecnie szkoli się na zawaansowanym kursie CORE ISTDP w Laboratorium Psychoedukacji akredytowanym przez Jona Fredericksona.

Jego pracę charakteryzuje duża aktywność zarówno terapeuty jak i pacjenta. Celem pracy terapeutycznej jest umożliwienie doświadczania własnych emocji co następnie przekłada się na ustąpienie objawów, głębsze zrozumienia siebie i możliwość przełożenia wniosków na własne życie. Intensywna praca na sesji, ciągłe monitorowanie sygnałów płynących z ciała pacjenta oraz pełne zaangażowanie pacjenta i terapeuty umożliwia wprowadzenie szybkiej i trwałej zmiany. 

Przyjmuje osoby dorosłe z problemami emocjonalnymi, depresjami, nerwicami, chorobami somatycznymi, problemami w relacjach, osobami w kryzysie emocjonalnym, zaburzeniami lękowymi, zaniżoną samooceną i lękami.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u polskich i zagranicznych superwizorów.

Kontakt:
www.adamligeza.pl

e-mail: ligeza.terapia@gmail.com
tel: 500504855

Psycholog, psychoterapeuta z doświadczeniem w prowadzeniu własnej praktyki oraz praktyki terapeutycznej w Fundacji Pro Bono, w Centrum Terapii, Rozwoju i Edukacji „To po drodze” i Poradni dla Dzieci i Młodzieży Szpitala Psychiatrycznego im. Babińskiego w Krakowie.

Ukończyłam psychologię na UJ (1995r.), atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne szkolenie w zakresie psychoterapii, organizowane przy Klinice Psychiatrii CM UJ, w tym studium podyplomowe z Terapii Rodzin. Prowadzę terapię dzieci i młodzieży z zaburzeniami lękowymi, terapię indywidualną osób dorosłych, małżeńską i konsultacje psychologiczne.

Kontakt:
tel.785 277 377,  
e-mail: gabinet.micek@gmail.com

Psycholog, coach, psychoterapeuta w drodze do certyfikacji. Absolwentka psychologii stosowanej UJ w Krakowie, ukończony kurs w Studium Psychoterapii Integratywnej w podejściu chrześcijańskim w Warszawie. Od kilkunastu lat moją pracę kieruję do osób, które czują się zagubione w otaczającym świecie, które nie potrafią odnaleźć sensu swojego życia, które mają trudności w podejmowaniu decyzji i określeniu swojej życiowej drogi, które czują, że chciałyby coś zmienić w swoim życiu, a nie wiedzą jak. Spotkania pozwalają przyjrzeć się bieżącym trudnościom czy problemom (jak np. nieśmiałość, nierozwiązane konflikty, trudności w samodzielnym funkcjonowaniu, stany depresyjne, niska samoocena, lęki).

Kontakt: romapetrymusz@gmail.com

Absolwentka Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Należy do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych. Zajmuje się problemami zaburzeń osobowości, terapią ofiar przemocy, superwizją koleżeńską pedagogów oraz problemami związanymi z pograniczem duchowości. Prowadzi poradnictwo związane z kryzysem związanym z niepełnosprawnością, chorobami przewlekłymi oraz terminalnymi dla chorych i członków ich rodzin.

Kontakt: www.pichkrakow.pl

Certyfikowany Doradca Psychologiczny (Counsellor) SPCh w Warszawie oraz pedagog i doradca zawodowy. Absolwentka Studium Poradnictwa SPCh, Studium Duchowości Chrześcijańskiej, a także Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. W trakcie swojej pracy zawodowej systematycznie doskonalę swoje umiejętności poprzez udział w różnego rodzaju kursach i szkoleniach. Pracuję indywidualnie z osobami dorosłymi, dziećmi i młodzieżą w ramach poradnictwa psychologicznego oraz konsultacji psychologiczno – pedagogicznych i wychowawczych.
Zapraszam osoby szukające pomocy w skutecznym rozwiązywaniu życiowych trudności, między innymi w takich obszarach jak: problemy rodzinne, małżeńskie i wychowawcze, trudności w codziennym funkcjonowaniu i podejmowaniu decyzji, sytuacje kryzysowe w relacjach z innymi, trudności rozwojowe, edukacyjne i psychologiczne wśród dzieci i młodzieży, brak akceptacji i pewności siebie oraz poczucia własnej wartości, lepsze zrozumienie siebie, trudności w radzeniu sobie ze stresem i emocjami, lęki, depresje, problemy związane ze stratą, m.in. osoby, zdrowia i pracy, (poronienie, aborcja, śmierć kogoś bliskiego, porzucenie, rozwód), przemoc fizyczna, psychiczna, seksualna, wypalenie zawodowe, zmiana ścieżki kariery zawodowej, wsparcie w adaptacji w nowym środowisku, odkrywanie nowych szans, możliwości i perspektyw, problemy z pogranicza psychologii i duchowości.

Kontakt:
e-mail: elzbietastroka@gmail.com
tel.: 781 713 556
www.pichkrakow.pl

Prowadzę psychoterapię indywidualną i par, konsultacje psychologiczne oraz wsparcie w kryzysie. Pracuję z osobami dorosłymi borykającymi się z problemami depresyjnymi, nerwicowymi i osobowościowymi.
Wykształcenie: Psychologia Stosowana UJ, Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej KCP, Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego KCP.

Kontakt:
Tel. 604 901 510. Strona: www.psychoterapia-tyburska.pl